När ditt barn bli sjukt

När ert barn blir sjukt så kontakta oss på förskolan och meddela att ert barn är sjukt.

 

Barnets allmäntillstånd är avgörande om barnet ska orka en hel dag på förskolan och ni får gärna rådfråga förskolans pedagoger. Vi följer riktlinjerna på ww.1177.se vid sjukdom.
Region Skåne har också gett ut en liten skrift som heter " När ditt barn blir sjukt" som ni kan hitta här.

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt-engelska

När ditt barn blir sjukt- arabiska