Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är viktig för oss och vi tycker att det är viktigt mål att föräldrarna upplever att den verksamhet som erbjuds deras barn är värdefull.

 

 

Hos oss ska föräldrarna få fortlöpande information om sitt barns utveckling, om verksamheten på förskolan samt möjligheten att påverka.

Föräldrarna bjuds in till utvecklingssamtal 1 gång om året

Föräldrarna bjuds in till föräldramöte 1 gång om året

Tamburkontakten är viktig- varje barn ska mötas positivt varje morgon och vid varje överlämning.

Förskolans ledning har samråd med ett förskoleråd som träffas 1 gång i halvåret och diskuterar frågor som rör förskolans verksamhet

Föräldrarna är också delaktiga i förskolans fester & traditioner som lucia, vernissage & avslutningar