Välkommen till oss

En trygg & lärorik förskola med upptäckarglädje Sagoskeppets förskola är en förskola med Reggio Emilia inspiration för barn i åldrarna 1-5 år som startade i januari 2013. Förskolan ligger på Lorensborgsgatan 4 nära Pildammsparken och har plats för 52 barn. Hos oss ligger barnets trygghet, upptäckarglädje och lust att lära som grund för vår verksamhet. I små grupper med utbildade pedagoger får barnen bli sedda och den pedagogiska verksamheten hos oss utgår från barnens intressen, erfarenheter och tankar.

Vill du att ditt barn ska ha möjlighet att gå hos oss?

Kontakta Thomas Stenberg på mail: koanmalan.sagoskeppet@gmail.com