Välkommen till oss

En trygg & lärorik förskola med upptäckarglädje Sagoskeppets förskola är en förskola med Reggio Emilia inspiration för barn i åldrarna 1-5 år som startade i januari 2013. Förskolan ligger på Lorensborgsgatan 4 nära Pildammsparken och har plats för 50 barn. Hos oss ligger barnets trygghet, upptäckarglädje och lust att lära som grund för vår verksamhet. I små grupper med utbildade pedagoger får barnen bli sedda och den pedagogiska verksamheten hos oss utgår från barnens intressen, erfarenheter och tankar.