Våra pedagogiska tankar

 Vår vision är att barnen ska ha med sig följande i sin ryggsäck när de slutar hos oss:

En positiv tro på sig själv
Tilltro & respekt till sina medmänniskor
Ett rikt språk & ett positivt intresse för läsning & litteratur
En grund för att i framtiden kunna ta ansvar för att utforma framtidens samhälle ur ett demokratiskt och hållbart perspektiv