När ditt barn ska börja hos oss

Inskolning kallas den första tiden när barnet lär känna sina kamrater, pedagogerna och den miljö som finns på förskolan. Så fort du tackat ja till en plats och fått en första kontakt med din förskola kommer du att få reda på hur inskolningen går till.

Vi har "föräldraaktiv inskolning" och innebär att du som förälder är med under dagens alla moment tillsammans med ditt barn. På det sättet får du också en god inblick i förskoleverksamheten och i hur pedagogerna arbetar tillsammans med barnen.

Att börja på förskola innebär en stor förändring. Var inställd på att ditt barn behöver tid, tålamod och stöd förstå den helt nya värld han/hon kliver in i. En värld full av äventyr och spännande möten, men som också kan vara ansträngande.

Under lång tid framöver kommer ditt barn lära känna många nya barn och vuxna. Nya vänskapsband kommer att knytas mellan barn, familjer och pedagoger.

Vi strävar mot att förskoleperioden ska bli så rolig och lärorik som möjligt för barnet. Självklart är det vi vuxna på förskolan som har ett huvudansvar för barnens välbefinnande, men vi behöver ha ett gott samarbete med dig som förälder.